O KURUM MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINACAK... Aydın Ayaydın: Muğla'da tek bir yatırım bile yapılmamış!

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın katıldığı bir televizyon programında Muğla’nın güncel sorunlarını ele alarak çözüm önerilerini dile getirdi.

O KURUM MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINACAK... Aydın Ayaydın: Muğla'da tek bir yatırım bile yapılmamış!
02 Şubat 2024 - 16:39
Başkan Ayaydın, tv konuşmasında Muğla’nın su ve altyapı sorununu dile getirerek görece başlayacağı zaman MUSKİ müdürünü görevden alacağını ifade etti. MUSKİ’nin Muğla için gerekli altyapıya sahip olmadığını ve yetersiz olduğunu vurgulayan Ayaydın söz konusu sorun üzerinde tek bir yatırımın bile yapılmadığı dile getirdi.
Muğla’nın altyapı durumuna ve MUSKİ’ye değinen Aydın Ayaydın’ın konuşmasının devamı ise şöyle:

"Bi­rik­miş dert­ler çok. Ancak her­ke­sin ortak bir he­de­fi, ortak bir şi­ka­ye­ti var, o da MUSKİ. MUSKİ her­ke­si bez­dir­miş. Se­çil­di­ğim tak­dir­de ilk işim MUSKİ mü­dü­rü­nü gö­rev­den almak ola­cak. İşini li­ya­kat­la hak­kıy­la ya­pan­la der­dim yok. 5 bine yakın Bü­yük­şe­hir ça­lı­şa­nı benim de ça­lı­şa­nım ola­cak. Ma­aş­la­rı­nı da yük­sel­te­ce­ğim. Çünkü Bü­yük­şe­hir per­so­ne­li, ilçe be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı­na göre yüzde 25-30 daha düşük maaş alı­yor. Bir kere bunu eşit­le­ye­ce­ğim. Fakat MUSKi mü­dü­rü­nü gö­rev­den ala­ca­ğım. Neden mi? Su alt­ya­pı­sı­nı DSİ'den al­mış­lar tek bir ya­tı­rım yap­ma­mış­lar. Bı­ra­kın yeni ya­tı­rı­mı, mevcut olanı bile ko­ru­ya­ma­mış­lar. Bakım ona­rı­mı­nı ihmal et­miş­ler. Zaten az olan su sü­rek­li pat­la­yan bo­ru­lar­la boşa akı­yor. Ka­na­li­zas­yon yap­ma­mış­lar. Pis sular önce de­re­le­re ar­dın­dan de­ni­ze akı­yor…”

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum